Návod k použití 336 slevových kuponů pro hru na golfových hřištích.

Slevové kupony z této slevové knihy využívají dva hráči, platí však hru pouze za jednoho! Slevové kupony platí na hřištích s 18-ti jamkami. Platební podmínky golfové hry jsou platné podle ceníku příslušného golfového hřiště. Jednotlivý golfový hráč nemůže využít golfové slevy, právě tak nemůže vyžadovat golfovou slevu v podobě peněžního plnění. Oba hráči musí být členy registrovaného golfového klubu a musejí při registraci předložit platný průkaz mateřského golfového svazu.

Slevové kupony z této knihy slev, musejí být vyplněny a odtrženy ze slevové knihy v přítomnosti odpovědné osoby golfového hřiště. Slevové kupony vytržené z knihy předem, není možné ke slevě využít.

Při účasti na golfových turnajích není možné slevy využívat. Slevové kupony je možné využít pouze v případě, že si předem rezervujete svůj hrací čas a při rezervaci sdělíte, že budete využívat slevový kupon ze slevové knihy „FAIRWAY2HOTEL“. Při uplatnění golfové slevy nejste oprávněni k jakýmkoli dodatečným slevám, ani k jakémukoli dodatečnému snižovaní ceny golfové hry.

Vydavatel slevové knihy neodpovídá za eventuální ukončení možnosti využití slevových kuponů ze strany golfového hřiště. Pro případné odškodnění je potřeba se obrátit na konkrétní golfové hřiště. Za veškeré informace o golfovém hřišti a nabídky z této slevové knihy jsou odpovědní provozovatelé jednotlivých golfových hřišť. Vydavatel neodpovídá za nesprávné informace uvedené u jednotlivých golfových hřišť.

Za případné tiskové chyby v této slevové knize není vydavatel odpovědný, stejně tak není odpovědný za případné změny cen golfové hry na jednotlivých golfových hřištích. Slevovou knihu je zakázáno kopírovat.

Golfová hřiště a vydavatel slevové knihy se zavazují, že osobní data, která předal golfový hráč – držitel slevové knihy použijí pouze pro svoje reklamní účely, včetně e-mailových nabídek.aktualizace: 6. prosince 2021